divendres, 30 de març de 2012

Sants.coop, barri cooperatiu

Què és el Projecte Barri Cooperatiu?

Intervenir en la comunitat,
COMUNICAR COOPERACIÓ
Barri Cooperatiu és un projecte impulsat conjuntament entre La Ciutat Invisible i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. El seu objectiu és difondre els valors i les pràctiques del cooperativisme a nivell local i comunitari, per tal d’impulsar les cooperatives existents a barris i pobles, així com fomentar la creació de noves experiències.

Barri Cooperatiu és un projecte de comunicació integral que pretén reelaborar i socialitzar l’imaginari cooperativista en la societat. Les cooperatives (de treball, de consum, d’habitatge,…) són pràctiques associatives, plurals i de proximitat, que aposten per formes de producció i relació econòmica alternatives a les de l’actual model competitiu de desenvolupament social. I aquesta aposta ha de ser comunicada.

COOPERAR
o competir?

La cooperació social amplia la participació comunitària, crea fonts de riquesa arrelades al territori i cohesiona la societat a partir de refer l’actual fractura existent dels vincles socials. Per la seva rellevància en la vida social, mereixen un impuls de divulgació en sectors com el mediàtic, l’educatiu, l’associatiu i en el laboral. El reconeixement social de les cooperatives és un pas important per la interiorització dels valors de la cooperació en la societat.

La pròpia metodologia del Projecte Barri Cooperatiu es fonamenta en la cooperació. Creant complicitat, en primer lloc, entre les cooperatives existents en un territori determinat i, en segon lloc, entre les cooperatives i el seu entorn social. Cooperar és una bona pràctica social, amb repercussions positives tant a nivell productiu com comunitari.

Donar valor al
COOPERATIVISME

La recerca i visualització d’experiències concretes de cooperativisme històric d’un barri, que enforteixi els vincles emocionals dels habitants d’un entorn amb el passat cooperatiu. La projecció gràfica i informativa de les actuals experiències cooperativistes cap al conjunt de la societat. Els tallers en instituts, associacions i centres de treball. La presència en els mitjans de comunicació local. El Dia del Cooperativisme al barri o poble.

En una societat complexa, cal una metodologia multidimensional per a valoritzar el cooperativisme. Unes intervencions que reforcin cadascun dels projectes cooperatius existents i que impulsin, en definitiva, el cooperativisme com a eina de transformació social.

COOPERAR
en temps de crisi

En l’actual conjuntura econòmica, el teixit productiu vinculat al món cooperativista no escapa de les dificultats que impregnen tots els sectors de l’economia. Radiografiar el teixit cooperatiu en un territori concret, detectar-ne potencialitats i també mancances, proposar fòrmules d’intercooperació, i projectar amb força aquest teixit cooperatiu cap als seus entorn socials, són estratègies innovadores tant per a enfortir econòmicament els projectes com per reforçar-ne el seu compromis amb l’entorn.

El Projecte Barri Cooperatiu es va començar a desenvolupar al barri de Sants, de Barcelona, a inicis del 2009.

Font: http://sants.coop/que-es-el-projecte-barri-cooperatiu/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada